Sad Demise

City Name Date Person Name Details Photo
SANGLI 2015-11-14 शंकर बाबुराव कोळी यांचे निधन ढालगाव येतील माजी सेनिक निवृत सुभेदार शंकर बाबुराव कोळी (वय ८१) यांचे निधन झाले .
मिरज 2015-11-14 अण्णा तात्या चोगुले (वय ९३) याचे निधन भोसे येथील अण्णा तात्या चोगुले (वय ९३) याचे निधन झाले
SANGLI 2015-11-14 आदिनाथ साजणे यांचे निधन दुधगाव येथील आदिनाथ साजणे (वय ५५ ) यांचे निधन झाले .
आष्टा 2015-11-14 रामचंद्र सखाराम फालाखे यांचे निधन आष्टा येतील रामचंद्र सखाराम फालाखे (वय ८ १ ) यांचे निधन झाले .